• Ντόρα Χριστοδούλου

Τα μετά BREXIT trade talks και ο αγώνας για συμφωνία συνεχίζονται..Καθώς έχουμε κάπως βαρεθεί να ακούμε για το πολυσυζητημένο πλέον BREXIT, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο παλεύουν ακόμη να επιτύχουν μια τελική εμπορική συμφωνία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις μετά BREXIT εμπορικές συνομιλίες μετά από πρόσκληση μεταξύ ηγετών την περασμένη Κυριακή.

Σε κοινή δήλωση, ο Boris Johnson και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανέφεραν ότι είναι πλέον ώρα να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες, ενώ συζήτησαν κι άλλα θέματα των δύο πλευρών που τίθενται προς επίλυση.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να πουν στους υπεύθυνους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για να μελετήσουν αν ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και σε αυτό το τελικό στάδιο.

Παρόλα αυτά δεν ανέφεραν πόσο καιρό θα συνεχιστούν αυτές οι ομιλίες, αλλά έθεσαν την 31η Δεκεμβρίου ως προθεσμία. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί χρόνος στις αρμόδιες αρχές και των δύο πλευρών να ψηφίσουν για οποιαδήποτε συμφωνία αναδύεται.

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ διεξάγουν διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία από τον περασμένο Μάρτιο και προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία πριν από τη λεγόμενη ‘μεταβατική περίοδο’ που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου - όταν οι δύο πλευρές θα κινηθούν προς τη διαπραγμάτευση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως χωρίς εμπορική συμφωνία ενδέχεται να εισαχθούν δασμοί - χρεώσεις για αγαθά που αγοράζονται και πωλούνται μεταξύ των δύο πλευρών - και με τη σειρά τους να αυξηθούν οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόεδρος von der Leyen σημείωσε πως παρόλη την εξάντληση μετά από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, είναι πλέον πρέπον να ληφθεί μια τελική απόφαση. Παρόλα αυτά, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να εμποδίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει μη δίκαια πλεονεκτήματα από αυτές τις διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να διασφαλίσει πως δεν θα υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός στο μέλλον. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας επιφυλάσσεται να πάρει μεγάλες αποφάσεις.


  • Facebook
  • Instagram
  • output-onlinepngtools