• ΠάΝΚΣ

Τα καλύτερά μας χρόνια την χειρότερη εποχή


Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία και στην καθημερινότητα μας είναι εμφανείς. Από την οικονομία στους ρυθμούς ζωής μας, από την εργασία στις συναναστροφές μας, οι αλλαγές είναι ριζικές και οι ζωές μας έχουν κάνει στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών. Φανερά είναι, όμως, και τα αποτελέσματα του εγκλεισμού και της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων, και πιο συγκεκριμένα των φοιτητών, οι οποίοι έχουν καθηλωθεί στο παρόν και είναι αβέβαιοι για το μέλλον. Κοινώς ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια τη χειρότερη εποχή.


Ο κατ’ οίκον περιορισμός επηρέασε τις ζωές των φοιτητών και την ψυχοσύνθεσή τους σε μεγάλο βαθμό. Η πανεπιστημιακή ζωή και οι σπουδές δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες, κάτι που έχει αντίκτυπο στους φοιτητές και στις επιδόσεις τους. Ψυχολογικές μεταπτώσεις, κατάθλιψη, άγχος, ακόμα και αυτοκτονικές σκέψεις είναι συχνά φαινόμενα μεταξύ των φοιτητών στις μέρες του κορονοϊού. Αν αναλογιστεί κανείς τον φόρτο εργασίας των φοιτητών, το άγχος για τις πρωτόγνωρες συνθήκες των εξεταστικών, την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, που τους αναγκάζει να είναι μπροστά στους υπολογιστές για ώρες, και την έλλειψη διεξόδων από την πλήξη της καθημερινότητάς , οι παραπάνω ψυχολογικές επιπτώσεις δεν είναι παράλογες. Η ζωή των φοιτητών άλλαξε απότομα. Προ πανδημίας χαρακτηριζόταν από εύρος επιλογών, από δραστηριότητες κάθε είδους, κοινωνικές συναναστροφές και πλήθος διαπροσωπικών σχέσεων, πράγματα που πλέον έχουν καταστεί αδύνατα. Ο εγκλεισμός είναι η νέα πραγματικότητα και οι ψυχολογία των φοιτητών είναι η πρώτη απώλεια.


Οι παραπάνω ψυχολογικές επιπτώσεις επιβεβαιώνονται και από έρευνα η οποία διεξήχθη κατά την περίοδο του πρώτου lockdown. Το 68% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 32% άντρες, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 22 έτη. Σύμφωνα με την έρευνα υπήρξε αύξηση του άγχους (42%), της κατάθλιψης (72,4%) και των αυτοκτονικών σκέψεων (63,3%). Παράλληλα σημειώθηκε αύξηση στην ποσότητα του ύπνου κατά 66.3%, με ταυτόχρονη, όμως μείωση της ποιότητάς του κατά 43%. Τέλος, η γενική ποιότητα ζωής τους έπεσε κατά 57% και η σεξουαλική ζωή χειροτέρευσε.Υπήρξε και δεύτερη έρευνα που σκοπό είχε να εξετάσει την έκταση της κλινικής κατάθλιψης μεταξύ των φοιτητων, καθως και, δευτερευόντως, πιθανές μεταβολές στα επίπεδα άγχους, δυσφορίας και στις τάσεις αυτοκτονίας. Σε αυτή τη μελέτη οι συμμετέχοντες διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών τους. Η πρώτη ομάδα συμπεριλάμβανε φοιτητές Επιστημών Υγείας, η δεύτερη φοιτητές Τεχνικών Επιστημών και η τρίτη ομάδα Φοιτητές Θεωρητικών Επιστημών.


Αυξημένο άγχος λόγω του εγκλεισμού δήλωσαν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Μάλιστα πάνω από το 65% δήλωσε σημαντική αύξησή του. Επίσης στο 12,43% σημειώθηκε σημαντική κατάθλιψη, ενώ αντίστοιχο ποσοστό εμφάνισε έντονη δυσφορία (13,46%). Μεγαλύτερη επιρροή φαινεται να υπάρχει στις γυναίκες και στους φοιτητές της δεύτερης και τρίτης ομάδας. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πιθανότητες κατάθλιψης μεταξύ των γυναικών είναι διπλάσιες από ότι στους άντρες. Παράλληλα παρατηρήθηκε συσχέτιση της κατάθλιψης με την αποδοχή θεωριών συνωμοσίας.


Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι η ψυχολογία των φοιτητών έχει πληγεί. Για αυτό σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να πράξει αναλογιζόμενη αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε ως φοιτητές στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Η ελάφρυνση του φόρτου εργασίας, η ανοχή και η πιο ελαστική αντιμετώπιση στην περίοδο της εξεταστικής, καθώς και η κατανόηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας, είναι κάποια μόνο από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψιν. Επομένως είναι μείζονος σημασίας, τόσο στον χώρο της παιδείας όσο και γενικότερα, να κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας για να περάσει αυτή η πρωτόγνωρη και δυσχερής κατάσταση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.Ο Ιάσων Χριστουλάκης είναι εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ανεξάρτητης Κίνησης Σπουδαστών και φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής


Αθανάσιος Σφακιανάκης, φοιτητής Νομικής Κομοτηνής


Βιβλιογραφία

  • Kaparounaki, C., K., Patsali, M., E., Mousa, D., P., V., Papadopoulou, E., V., K., Papadopoulou, K.,K.,K. and Fountoulakis, K., N., 2020. University students’ mental health amidst the COVID-19 quarantine in Greece. Psychiatry Research, [e-journal] volume 290: 113111. Doi: 10.1016/j.psychres.2020.113111

  • Patsali, M., E., Mousa, D., P., V., Papadopoulou, E., V., K., Papadopoulou, K.,K.,K., Kaparounaki, C., K., Diakogiannis, I. and Fountoulakis, K., N., 2020. University students’ changes in mental health status and determinants of behavior during the COVID-19 lockdown in Greece. Psychiatry Research, [e-journal] volume 292:113298. Doi: 10.1016/j.psychres.2020.113298
  • Facebook
  • Instagram
  • output-onlinepngtools